Θεσσαλονίκη, 16 Ιανουαρίου 2020

 

Έναρξη μαθημάτων: 17-02-2020

Λήξη μαθημάτων: 12-06-2020

 

Ανακοίνωση σε μορφή pdf.