Η πιο διαδεδομένη βιομηχανική εφαρμογή της Ηλεκτροχημείας στην Ελλάδα είναι αυτή των επιμεταλλώσεων με πολλές αντίστοιχες μικρές έως και μεσαίες βιομηχανίες στη χώρα π.χ. ΓΑΛΒΑΝΟΧΗΜΙΚΗ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., DIAKAKIS, ΡΟΔΑ. Με την ΡΟΔΑ έχει αναπτυχθεί πρόσφατα συνεργασία από το Εργαστήριο Φυσικής Χημείας σε εφαρμογές επιμετάλλωσης νομισμάτων.

Υπάρχουν επίσης αρκετές εταιρείες παραγωγής, ανάπτυξης και επισκευής μπαταριών (π.χ. SUNLIGHT, ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ, SEMICOM) όπως και παρασκευής υλικών μπαταριών (π.χ. TOSOH-HELLAS). H SUNLIGHT είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες μπαταριών στη Βαλκανική και συγκαταλέγεται στους κορυφαίους παραγωγούς ολοκληρωμένων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο.

Τέλος, έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες πολύ δραστήριες ελληνικές εταιρείες στον χώρο των κυψελών καυσίμου (π.χ., ADVENT, ΕΛΒΙΟ,  ΤROPICAL). Το Εργαστήριο Φυσικής Χημείας διατηρεί τα τελευταία χρόνια συνεχή συνεργασία με τις εταιρίες του χώρου σε εφαρμογές ανάπτυξης προηγμένων υλικών και ολοκληρωμένων συστημάτων. Μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή μεγάλης κλίμακας για τον Ελληνικό χώρο αποτελεί η χρήση κυψελών καυσίμου ή/και μπαταριών για την αποθήκευση της πλεονάζουσας ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική ή ηλιακή) και την εξισορρόπηση του ηλεκτρικού δικτύου. Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες στην Ελλάδα, όπως η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες κ.ά.

Είναι προφανές ότι, η εξειδίκευση Ελλήνων φοιτητών στην Ηλεκτροχημεία θα δημιουργήσει επιστημονικό δυναμικό ικανό να ενταχθεί (τουλάχιστον) στις παραπάνω βιομηχανίες.