Θεσσαλονίκη, 23 Φεβρουαρίου 2021

Οι δηλώσεις μαθημάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021, θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://sis.auth.gr/

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται από Δευτέρα, 15/02/2021 έως Κυριακή, 28/02/2021 (ώρα 23:59). 

 

Ανακοίνωση σε pdf.